E-podatelna - Podmínky

Upozornění

 • Datová zpráva odeslaná prostřednictvím formuláře bude považována za běžnou korespondenci.
 • Chcete-li poslat datovou zprávu podepsanou elektronickým podpisem klepněte ZDE…

Způsob zpracování vámi odeslané datové zprávy

Po přijetí elektronické datové zprávy provede oprávněný pracovník podatelny následující:

 1. Kontrola elektronické datové zprávy:
  1. zda je podání přijaté v elektronické podobě čitelné
  2. zda obsahuje adresu elektronické pošty odesílatele
  3. zda je elektronicky podepsáno – platný, zaručený elektronický podpis a kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb
  4. elektronická podatelna potvrdí přijetí/nepřijetí podání prostřednictvím e mailové zprávy na adresu elektronické pošty odesílatele
 2. Potvrzení doručení datové zprávy
  Každá přijatá datová zpráva bude potvrzená prostřednictvím e-mailu s níže uvedeným textem:

  VZOR:
  Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, příspěvková organizace, na podatelna@zskrasnalipa.cz dne: DD.MM.RRRR v HH.MM.SS

  Identifikátor dokumentu
  S pozdravem
  Jméno a příjmení oprávněného příjemce zprávy
 3. Seznam oprávněných zaměstnanců Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, příspěvková organizace, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát.
  Jméno a příjmení Č. certifikátu Vydavatel kvalif. Certifikátu
  RNDr. Ivana Jäckelová 01 54 76 4E Česká pošta, s.p.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, příspěvková organizace činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem.

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 • musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo
 • nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 3 dnů doplněno