E-podatelna - Nevlastním elektronický podpis

Formulář pro zaslání datové zprávy na elektronickou podatelnu: Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, příspěvková organizace

Prostřednictvím níže zobrazeného formuláře můžete zaslat na Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, příspěvková organizace. datovou zprávu bez přílohy a elektronického podpisu. Tento formulář je určen pro ty, kdo nevlastní elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb. Konkrétní právní předpisy stanoví, zda je nutné podání bez zaručeného elektronického podpisu doplnit do 5 dnů ústním podáním do protokolu nebo písemným podáním v listinné podobě nebo podáním v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo označeným elektronickou značkou.


Časová možnost podání: kdykoliv
Potvrzení přijetí: následující úřední den podatelny
Úřední dny podatelny: Po 8:00 – 16:30
Út 8:00 – 14:00
St 8:00 – 14:00
Čt 8:00 – 14:00
Pá 8:00 – 14:00

Kontaktní formulář slouží k zaslání Vašeho dotazu či žádosti.

* Vyplňte v případě, když podání zprávy je podmíněno poskytnutím data narození, např. Poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Prostudujte před odesláním

Upozornění
Způsob zpracování vámi odeslané zprávy
Seznam právních předpisů