Kroužky a mimoškolní aktivity

DEN KROUŽEK MİSTO VEDOUCÍ POZNÁMKA
PONDĚLÍ Netradiční aktivity   Bubeníková  
Zábavné aktivity   Vohradská  
Ekotým   Kolářová volitelný předmět
Hravá čeština  II.C Melicharová  
Doučování  IV.C Štěpánková  
ÚTERÝ Čtenářský klub   Vohradská  
Polytechnický kroužek 3D Edu Rattay  
Keramika Družina Dieneltová  
Doučování II.C Melicharová  
Doučování III.C Štěpánková  
Doučování IV.C Klugová  
Doučování VI.A Bubeníková  
Doučování VI.A Martínková  
Doučování III.A Hausdorfová  
STŘEDA Tvořivé ruce   Vohradská  
Příprava na příjmačky IX. Kindermannová  
Angličtina MŠ Sluníčko Hlavatá  
Doučování VI.C Salovová  
Doučování VI.A Bubeníková  
Doučování VI.A Martínková  
ČTVRTEK Dovedné ruce,nohy   Klugová, Caklová   
Hravé učení   Klugová  
Křiničánek KD Brabníková  
Ekotým   Kolářová  
Doučování II.C Melicharová  
Doučování III.A Hausdorfová  
Doučování III.C Štěpánková  
Doučování VI.A Bubeníková  
PÁTEK Keramika II Družina Dieneltová  
Doučování VI.A Bubeníková  
Doučování IV.C Klugová