Mateřská škola Sluníčko

Mateřská škola Sluníčko je zaměřena na alternativní vzdělávání dětí od tří do šesti let. Máme dvě heterogenní třídy, z nichž je jedna třída vybavena inovativními pomůckami . Umístěním tříd na jednom podlaží, které jsou bezbariérové, je zajištěno setkávání všech dětí, kamarádů i sourozenců. Vzdělávání probíhá individuálně i skupinově, děti mají možnost se vzdělávat dle své nálady a zájmu v obou třídách. Platí však zásada dodržování pravidel, která si společně stanovíme začátkem školního roku. Pravidla jsou taková, aby je děti byly schopny dodržovat. Předškolní děti odpočívají krátce a poté plní úkoly předškoláků. Nejen předškolní děti, ale také děti, které nemají potřebu delšího odpočinku, se mohou zapojit do doplňkové činnosti zaměřené na výtvarné a pohybové aktivity a seznamování se s anglickým jazykem pod vedení pedagogů naší organizace.

O děti pečuje sedm zaměstnanců, personál má propojené služby tak, že do 14:00hodin zůstávají na pracovišti 3 učitelky, asistent pedagoga, kuchařka a školnice.

Výuka a prostředí

Součástí výuky je též ekologie a ochrana životního prostředí. Školní zahradu využíváme ve všech ročních obdobích. Děti jsou vedeny k úpravě záhonů s pěstováním sezonní zeleniny, k úpravě okolí MŠ, k pomoci školnici se zametáním chodníku a odklízení sněhu. K dispozici máme dostatek nářadí. Staráme se o hmyzí domek, ptačí krmítko, chováme dva africké šneky. Přilehlý park nám dovoluje pozorovat různé druhy dřevin a hmyzu. Též ho využíváme ke sportovním aktivitám.

Aktivity

Společně s rodinami sbíráme kaštany a žaludy, které odevzdáme ochráncům přírody pro lesní zvěř. Velice se nám osvědčila spolupráce s rodinami, a proto pořádáme několik společných akcí během školního roku. Mateřská škola se celoročně prezentuje na webových stránkách školy, města a přispíváním do časopisu Vikýř. V rámci spolupráce s odborníky se setkáváme s Policií ČR, Sborem dobrovolných hasičů Krásná Lípa, pedagogy ZŠ, lektory NP České Švýcarsko, tutory Schrödingerova institutu a včelařem.


MŠ Sluníčko budova