Hudebna

Nadání pro hudbu bývá často lidem vrozeno, ale pokud tomu tak není, je možné toto podpořit při výuce hudební výchovy. Učebna je vybavena hudebními nástroji pro všechny věkové kategorie. Od jednoduchých ozvučných dřívek, činelů, bubínků až po ty složitější nástroje, které pro hraní často vyžadují mnohahodinová cvičení. Nepostradatelným nástrojem pro výuku hudební výchovy je klavír. Díky němu se žáci naučí pojmům jako je tón, akord, ale také mohou provádět různá rytmická a sluchová cvičení. V učebně je také několik xylofonů nebo třeba kytar. Pro poslech skladeb nejenom od věhlasných světově známých autorů, ale také novodobé a moderní hudby, je učebna vybavena kvalitní audio technikou, která umožňuje přehrávat hudbu z různých typů nosičů. Od gramofonových desek, přes magnetické pásky, až po moderní digitální nosiče jako CD a DVD, nebo formáty MP3. Běžnou pomůckou pro výuku hudební výchovy je také internet s nepřeberným množstvím písniček a textů.

Raz dva tři…

Rytmus je jedna z prvních dovedností, kterou se žáci při hodinách hudební výchovy učí. Poslouží jim k tomu celá řada tzv. Orffových nástrojů.

Hudba a pohyb

Dostatečný prostor v učebně je nepostradatelný pro provádění různých pohybových cvičení. Poslouží také k osvojení prvních tanečních kroků, nebo třeba nácviku choreografie k hudebním vystoupení.

Kdo dnes hudbu neposlouchá?

V době digitálních technologií je běžné mít ve své telefonu řadu písniček a poslechnout si tak cokoliv, kdykoliv ho napadne. Jiného rozměru však tato hudba dostane, pokud je pouštěna přes kvalitní ozvučovací techniku.


Učebna hudební výchovy
Projekční plátno o šířce více než 3,5m.