Informatika

Ve 21. století se polytechnické dovednosti a znalost výpočetní techniky považují za ty nejvíce potřebné, či spíše samozřejmé. Zvládání základních funkcí počítače, tabletu i jiných digitálních technologií je nezbytnou součástí vybavenosti každého člověka. Vzhledem k turbulenci, jakou se tato vzdělávací oblast rozvíjí, není nejjednodušší udržet s vývojem krok. I přesto škola nabízí multiplatformní výuku jak z pohledu pracovních stanic (pevné počítače, notebooky, tablety atd.), tak z pohledu uživatelského rozhraní (s operačními systémy Windows, Mac, Android, iOS). Samozřejmostí je také připojení na internet téměř po celé budově školy pomocí wifi. V současné době dochází k nahrazování pevných počítačů těmi přenosnými, které jsou pro uživatele co do používání přívětivější.

Online

V době, kdy jsme to nejvíce potřebovali, jsme mohli vzdělávat žáky „na dálku“ a to právě díky digitálním technologiím. S žáky jsme mohli být ve stálém kontaktu pomocí online vysílání, které jsme pro ně připravovali.

PC, tablet, mobil

Dnes člověku nestačí ovládání pouze počítače, ale musím umět ovládat i přenosná zařízení, dokonce i v různých prostředích. Říká se tomu multiplatforma. Tu se snažíme žákům co nejvíce osvojit v hodinách informatiky.

Historie je tak stará

Když žáci vidí, jaké technologie se používali dříve, vůbec to nechápou. Bylo to všechno tak velké, těžké a moc toho to neumělo. Dnes je to naopak. Vše je malé, lehké a chytré…


Učebna Informatiky
Učebna Informatiky