Učebna fyziky a chemie

Nejedná se o klasickou učebnu, ale spíše o laboratoř, která má sloužit k rozvoji základních poznatkům z oblasti chemie a osvojování si polytechnického vzdělání. Tento prostor je záměrně uzpůsobený k provádění všestranných pokusů, ať už právě z oblasti fyziky či chemie. Všechna žákovská i učitelská místa jsou opatřena kvalitní pracovní deskou s dostatkem prostoru pro danou práci - pokusy, včetně přípojky elektrického napětí. V učebně se nachází také odsávací komora, aby nedocházelo zejména při chemických pokusech k úniku zplodin do ovzduší, které žáci dýchají. Učebna je vybavena řadou pomůcek, přičemž některé škola využívá již z dob vašich studijních let, většina je ale zcela nová, vycházející z potřeby nové moderní digitální společnosti.

AC/DC

Nejedná se o název známé hudební skupiny, ale o možnost využití stejnosměrného i střídavého proudu na všech žákovských stanicích. Tyto slouží k napájení celé řady pomůcek.

Lego

Kdo by si pomyslel, že i Lego může být kvalitní nástroj výuky. Přesvědčit by vás mohli žáci svými výtvory, jakými jsou například programovatelná elektrická kytara, bojový robot nebo plně funkční model nakladače.

Zkumavky, baňky, pipety

Chemie není jenom o znalosti prvků a vzorců. Ale také o pochopení, které látky se spolu snášejí a které naopak reagují. Při pokusech se o tom mohou žáci přesvědčit na vlastní kůži.


Uüebna fyziky a chemie.JPG
Uučebna fyziky a chemie