Informace k třídním schůzkám

22.11.2021

V termínu od 22. 11. do 29. 11. probíhají ve škole třídní schůzky.

Třídní schůzky jsou organizované formou tripartit, to znamená, že na schůzce se setká žák, učitel a rodič. Hlavní postavou celého setkání je žák, který hodnotí svou práci za první čtvrtletí.

Doufáme, že změna organizace schůzek přinese pozitivní atmosféru, lepší komunikaci, individuální přístup, získání lepší zpětné vazby pro žáka, rodiče i učitele.

Vzhledem k opatřením v souvislosti s COVID-19, žádáme rodiče, aby při příchodu do školy předložili potvrzení o očkování nebo prodělání nemoci v uplynulých 180 dnech.

Děkujeme za pochopení.