Děti ve školním jabloňovém sadu

05.10.2021

Den před svatým Václavem jsme se opět mohli po dlouhé odmlce vrátit do našeho školního jabloňového sadu a „Učit se venku“. Tento způsob výuky je skvělý doplněk  celého procesu vzdělávání, který děti velmi obohacuje. Bádání v přírodě, objevování a pozorování, práce s přírodninami… je toho hodně, co se zde nabízí a co může učitel využít.

Při cestě do sadu měli žáci pozorovat rozmanitost přírody v různých, předem určených lokalitách (městský park C. Dittricha, bylinková zahrada Českého Švýcarska, rybník Klabeček, sklad materiálu technických služeb, nově se tvořící  zahrada u dětského domova i samotný sad). Po prozkoumání terénu posoudili a navrhli, co se s danou lokalitou dá dělat a zda se dá zvýšit biodiverzita, tedy druhová skladba.

Děti po cestě neztrácely čas a ve volných chvílích uklízely po našich spoluobčanech nepořádek. A tím se zapojily i do akce „Ukliďme Česko“.

V sadu probíhala výuka zaměřená na přírodopis, zeměpis, tělocvik. Učivo fyziky pan učitel Rattay s dětmi ze 7. C názorně ukazoval při moštování (nakloněná rovina, páka, hustota…). Také na fyzickou práci došlo. Chlapci z 9. A se poprali s pařezem jasanu, ale na jeho zdolání neměli dostatek sil. Před tím totiž stihli vysadit v parku nové stromy - cedr a ořešák. Třída   9. B měla jiné poslání. Počítali, kolik bude potřeba lip na dosadbu aleje na Skřivánčím poli. Třídě 7. B zaměstnávala mozky paní Marková ze Správy Národního parku České Švýcarsko. Jako přední odborník na mechy v Čechách přenášela své nadšení pro věc na naše malé přírodovědce.

Zkrátka učili jsme se, očistili kus přírody, oslavili krásy nastupujícího podzimu, a to společně v našem jabloňovém sadu.