Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

15.11.2022

Oznamuji, že jsem podle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodla vyhlásit ředitelské volno na pátek 18.11.2022 ze závažných důvodů, zejména technických (regulace teplot v objektech školy). Školní družina a školní jídelna nebudou v tento den v provozu.

 

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna