Organizace začátku školního roku 2021/2022

27.08.2021

Vážení rodiče.

Jak již bylo avizováno, ve dnech 1.9. až 21.9. dochází k úpravě v organizaci školního roku 21/22. Výuka bude probíhat dle následujícího harmonogramu:

1. – 3. ročník

1.9. - nástup do školy v 8:00 – dle nařízení MZd budou žáci testováni po vstupu do školy (s možnou asistencí zákonných zástupců u žáků 1. tříd). Doprovod musí mít po celou dobu pobytu ve škole nasazené ochranné pomůcky dýchacích cest. Žáci, kteří budou testováni, pak nemusí v prostorách třídy nosit roušky či jiné ochranné pomůcky.

od 2.9. – výuka dle rozvrhu.

Konec výuky 2.9. + 3.9. v 11:40 (1. třídy v 10:00), od 6.9.2021 dle rozvrhu.

Výuka plavání začíná 7.9. pro I.C a III.A, 8.9. pro II.C a III.C. Příspěvek na dopravu je 700 Kč.

4. – 9. ročník

1.9. – online setkání žáků s třídním učitelem – prostřednictvím Google Učebny – platí stejná pravidla pro přihlášení jako v roce loňském. O čase setkání budou žáci informováni třídním učitelem prostřednictvím emailu a Google Učebny.

2.9. – 7.9. – dny ředitelského volna

8.9. – 21.9. – distanční výuka – výuka prostřednictvím Google Učebny dle rozvrhu (bude včas předán třídním učitelem prostřednictvím emailu a G. Učebny).

Ve dnech 8.9. – 21.9. bude škola ve výjimečných případech zajišťovat dohled nad žáky. Vzhledem k heterogennímu složení skupiny bude nutné všechny žáky testovat. V případě pozitivního výsledku testu bude žák bezodkladně předán zákonnému zástupci.

Žádost o zajištění dohledu nad žáky ke stažení: Žádost o zajištění dohledu ve dnech volna od 8-9-2021 do 21-9-2021 .