Měříme objem

28.03.2022

Před jarními prázdninami jsme měli poslední projektový den na téma: Měření.
Měřili jsme objem. Děti se seznámily s jednotkami objemu, poprvé měly v ruce odměrný
válec a učily se na něm číst. Také si přinesly do školy prázdné obaly od nápojů, krémů apod.
Nejvíce se všem líbilo měření objemu pevných látek. Trochu jsme se též dotkli ekologie, když
jsme zjistili, že jeden žák na jedno umytí rukou spotřebuje 900 ml vody. Vypočítali jsme, že
spotřeba vody na mytí rukou v naší třídě za týden by mohla být 378 litrů (kdyby si každý žák
umyl ruce každou přestávku). A to jsme nepočítali spotřebu vody při výtvarné výchově a
splachování WC. Neudělali jsme samozřejmě závěr, že se nebudeme mýt, ale nebudeme
vodou zbytečně plýtvat.


Měříme objem