Zápisy ze schůzek 2017/2018

Schůzka 11. 4. 2018

Přítomní: VIZ docházka

Program:

1) Hra

2) Žáby

3) 7 kroků Ekoškoly

4) Den Země

Rozpis na žabí kontroly udělal Honza s Láďou. Každý si s sebou přibere jednoho nebo dva spolužáky, kterým ukáže jak celá kontrola probíhá. Předvedli jsme si svá stanoviště, které budeme mát ve tředu 19. 4. na Den Země. 

 

Přítomní: VIZ docházka

Program:

1) Hra

2) Nástěnky

3) Žáby

4) Den Země

Vyměnili jsme nástěnky jak ve škole, tak i tu ve městě. Dokončili jsme plánování akce Źáby. Kačka s Viky zajistí nákup potřebného materiálu. andy s Bárou připraví článek a nástěnku ve městě. Rozepsali jsme si kontroly na první týden.

Pondělí - Bára F., Bára M., Simča, Dan

Úterý - Kačka S., Kačka K., Viky, Láďa

Středa - Mirka, Verča, Honza, ANdy

Čtvrtek - Kačka skupina

Pátek - Barča skupina

 

Schůzka 7. 3. 2018

Přítomní: VIZ docházka

Program:

1) Hra

2) DOD - Jak se nám to povedlo?

3) 7 kroků Ekoškoly

4) Den Země

Jako již tradičně jsme si zahráli hru. Zhodnotili jsme naši účast na dni otevených dveří, všichni jsme akci hodnotili kladně. Začli jsme plánovat akce spojené se Dnem Země. Budeme promítat filmy z akce Ekofilm, uspořádáme pro spolužáky soutěže a hry, přijedou k nám velké firmy jako jsou ASECOL, EKO - KOM a přivezou různé kativity. a na závěr týdne budeme celá škola uklízet nejen v areálu školy, ale po celém městě.

 

Schůzka 21. 2. 2018

Přítomní: VIZ docházka

Program:

1) 7 kroků Ekoškoly

2) E - mail Povrly + program

3) DOD - sušenky + prezentace ekokoutku

Na začátku jsme si formou hry zopakovali 7 kroků Ekoškoly, připravujeme se tak na audit, který nás letos čeká. Dále jsme sepsali emali pro ekoškou Povrly, se kterými se máme již brzo potkat. Taaké jsme přemýšleli o programu našeho setkání. Určitě by jsme jim chtěli ukázat školu, představíme jim projekt žáby a naši spolupráci s NPČŠ. Na Den otevřených dveří musíme napéct várku sušenek, které budeme prodávat. Kačka s Viky si připraví prezentaci o našem novém Ekokoutku.

Schůzka 7. 2. 2018

Přítomní: VIZ docházka

Program:

1) Hra

2) Výdoba Ekokoutku

3) Příprava Dne otevřených dveří

4) Program pro Povrly

Na začátku jsme si zahráli hru čokoláda, ve které šlo o to sníst čokoládu. Nebylo to, ale až takhle úplně jednoduché. Byl to docela boj. Pak jsme začali natírat zeď v našem Ekokoutku tabulovou barvou, aby nám tak vznikla velká plocha, na kterou budeme psát své nápady. Také jsme vytiskly nové fotky z akcí, zalaminovali je a instalovali do Ekokoutku. Dále jsme si rozdělili role na Den otevřených dveří. Někdo bude mít nastarosti prodej sušenek a domácích limonád a někdo prezentaci Ekotýmu a Ekokoutku. V neposlední řadě jsme plánovali program pro připravované setkání s Ekoškolou v Povrlech. Představíme jim naši školu, naši akci Záchrana žab a provedeme je Expozicí Českého Švýcarska na náměstí v Krásné Lípě, stačí už jen domluvit termín.

Schůzka 31. 1. 2018 

Přítomní: VIZ docházka

Namísto běžné scůzky jsme po vysvědčení přespali ve škole. Sešli jsme se v 17:00 hod. Poté co jsme se ubytovali v hudebce, jsme se sešli v kuchyňce a zadělali jsme si těsto na pizzu k večeři. Potom jsme si zahráli hru Empatická hvězda, ve které jsme zjišťovali, jak se umíme soutředit na společnou věc. Potom jsem se dali také do práce. Probírali jsme a vyhodnocovali analýzu a stanovili jsme si silné a slabé stránky. Po práci přišla odměna ve formě večeře a pizzy, kterou jsme si nejdřív samozřejmě museli nejdříve vytvořit. Pizza byla skvělá a každý si ji vyzdobil dle své chuti. Po večeři jsme už byli tak unavení, že jsme se umyli a zalezli jsme si do spacákú k filmu a pak jsme postupně usínali...

Schůzka 24.1. 2018

Přítomní: VIZ docházka

Program:

1) Hra - ruce
2) Ekotřída roku
3) Program pro školu Povrly

4) Přespání ve škole

Zahráli jsme si hru, která se jmenovala ruce. Rozdělili jsme se na dvě skupinky a vytvořili jsme každá skupina jednu věž z našich rukou, úkolem každé skupiny bylo přesunout věž na jiné místo. Hra byla opravdu těžká a i přes veškerou snahu se nám nepodařilo věž přesunout. Máme ještě co trénovat. Poté jsme dodělali bodovací tabulku k soutěži Ekotřída roku a znovu jsme si vysvětlili jak a co máme bodovat. Také jsme si rozmsmysleli, co vše je potřeba na příští týden, kdy budeme spát ve škole.

Schůzka 17.1. 2018

Přítomní: VIZ docházka

Program:

1) Video žáby
2) Dotazník - vyhodnocení
3) Soutěž Ekotřída roku 2017/2018

4) Přespání ve škole

5) Rozhlasové vysílání

6) Hra - upevňování vztahů

Na začátku jsme si zahráli společně hru. Potom nás Kačka s Viki informovali, že již natočili video s panem Judou, které bude sloužit jako propagace akce "Žáby". Prošli jsme si znovu všechny náležitosti k soutěži Ekotřída roku. Společně jsme si prošli několik tříd, aby jsme si ukázali jak budeme bodovat. Domluvili jsme si datum přespání ve škole, které nám na podzim nevyšlo. Přespávat budeme 31. ledna po vysvědčení. K večeři si uvaříme něco z kalendáře Menu pro změnu, který nám přišel. Holky ze 4. ročníku společně s paní Salovovou připravili rozhlasové vysílání, které také letos chceme obnovit. V prním vysílání budou informace o spuštěné soutěží, o vyplňpvání dotazníku a o nnových nádobách na třídění tetrapacků a jejich vymývání. 

Schůzka 10.1 2018

Přítomní: VIZ docházka

Program:

1) Google dotazník
2) Ekotřída roku
3) Doplnění zápisu ze schůzek

Žáci od 4 až do 9 ročníku na informatice vyplní Google formulář.
Řekli  jsme si co budeme sledovat na kontrole tříd. A kolik budeme rozdávat bodů. Pan učitel Rattay slíbil že udělá rozpis kdo kdy bude chodit kontrolovat třídy.
Mirka a Andy se pustili do dopisování schůzky. Verča s panem učitelem se pustli do grafu spotřeby energie a vody.

Schůzka 20. 12. 2017

Přítomní: VIZ docházka

Program:
1) Rozdělení do skupinek.
2) Grafy spotřeby.
3) Email Povrly + zápis.
4) Plán práce.

Členové Ekotýmu se rozdělili do tří skupinek a vrhli se do práce.
Verča, Kačka a Honza pracovali společně s panem Rattayem na grafech spotřeby.
Bára s Kačkou psaly email paní Vaněčkové do ZŠ Povrly. Andy psala zápis ze schůzky.
Aneta, Dan a Simona společně s paní Salovovou pracovali na plánu práce.

Schůzka 13. 12. 2017

Přítomní: VIZ docházka

Program:
1) Ekokoutek
2) Google dotazník
3) Kontrola nástěnek


Začali jsme s tvorbou dotazníku pro celou školu. Dotazník nám pak bude sloužit k vyhodnocení analýzy. Zkontrolovali jsme nástěnky, které máme ve škole a potřebné nedostatky jsme odstranili.

Schůzka 6. 12.  2017

Přítomní: VIZ docházka

Program:
1) Žáby
2) Slovíčka
3) Nástěnka - projekt Edison

Je čas začít připravovat jarní akci Záchrana žab. Letos nově natočíme video o naší akci. Někteří členové tedy začali pracovat na přípravě videa. Také je potřeba kontaktovat pana Judu ze Správy NPČŠ, který nám každý rok s touto akcí pomáhá.

Loni jsme se setkali s pozitivními ohlasy, když jsme vyráběli slovíčka na schody. Slovíčka byly v němčině, angličtině a češtině. začali jsme proto vymýšlet nové sady, které by jsme instalovali v průběhu ledna.

Po velice úspěšném projektovém týdnu Edison jsme se vydali do města vyzdobit naši nástěnku fotkami a články o tomto projektu.

Schůzka 1. 11. 2017

Přítomní: VIZ docházka

Program:
1) Víčka hlasování
2) Vyhodnocení soutěže školní Ekokodex


Jak dopadlo hlasování Ekokodexů?

2. C -15 hlasů

9. ročník  - 24 hlasů

1. C - 26 hlasů

2. A - 3 hlasy

3. B - 8 hlasů

8. ročník - 87 hlasů

5. B - 13 hlasů

7. ročník - 3 hlasy

4. A - 19 hlasů

1. A - 22 hlasů

V. B - 12 hlasů

Zvítězil Ekokodex 8. ročníku. Stává se tak novm školním Ekokokodexem.


Schůzka 25. 10. 2017

Přítomní: VIZ docházka

Program:
1) Nástěvka ve městě
2) Přípravit výstavu Ekokodexů
3) Víčka na hlasování

Rozdělili jsme se na tři skupiny. Jedna skupina připravovala materiály, které se rozvěsí na nástěnku ve městě. Druhá skupina připravovala výstavu ekokodexů a třetí skupina se věnovala přípravě víček na hlasování. Víčka se rozpočítali podle jednotlivých tříd a podle počtu žáků.

Schůzka 18. 10. 2017

Přítomní: VIZ docházka

Program:
1) Vyhodnocení akce Den Ekoškoly
2) Ekokodex
3) Článek Menu pro změnu

Popovídali jsme si, jak probíhal Den Ekoškoly. Zhodnotli jsme jaké byly pozitivní a negatvní ohlasy na tento den. Většinou jsme se setkali ve všech třídách s pozitivním hodnocením naší akce.

Termín dokončení tříních ekokodexů je 25. 10.2017. Všechny Ekokodexy budou vyvěseny ve vestibulu školy. Jednotlivé třídy budou hlasovat od 6. listopadu. Hlasování bude probíhat pomocí víček. Udělali jsme rozpis hlídek, které budou dohlížet na hladký průběh hlasování a budou zodpovídat případné dotazy.

Schůzka 4. 10. 2017

Přítomní: VIZ docházka

Program: 
1) Rozdělení členů ekotýmu do jednotlivých témat Ekoškoly.
2) Příprava prezentace Menu pro změnu.
3) Příprava projektového dne Den Ekoškoly.
4) Tvorba Ekokodexu

Představili jsme si nová témata Ekoškoly (jídlo, šetrný spotřebitel..). Rozdělili jsme se do skupinek. JÍDLO: Andy + Kačka Saláková, PROSTŘEDÍ: Bára F. + Kačka Kohoutková, ODPADY: Dan + Honza
Andy s Bárou připravily prezentaci na téma Menu pro změnu, kterým jsme se zabývali minulý rok. Prezentaci budou prezentovat v Praze dne 7. 10. 2017 na závěrečné konferenci.

Vyhledávání

NOVÉ FOTOGRAFIE

logologologologo

Projekty

KALENDÁŘ AKCÍ

« Předchozí

Srpen
2019
Další »
PoÚtStČtSoNe
   
10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31  
Konec školního roku
partner partner partner partner partner partner
Copyright © 2014 Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa. Vytvořilo studio Web-Style.cz