30. 11. - Jdeme zpátky do školy. Sledujte pokyny školy.

30. 11. - Žáci I.stupně přicházejí 7:40 - 7:50, žáci II.stupně 7:55 - 8:05.

30. 11. - Jdeme zpátky do školy. Sledujte pokyny školy.

AKTUALITYZahájení výuky na 1. stupni


Vážení rodiče
Přibližuje se pondělí 25. května - den, kdy se pro vaše děti opět otevře základní škola. Protože otevření školy je zatím pouze pro I. stupeň a je spojeno s určitými omezeními dané metodickým pokynem MŠMT, předkládáme vám důležité body k nástupu a organizaci docházky.


● Zahájení výuky bude  25. 5. 2020.

● K docházce se musíte přihlásit u svých třídních učitelů do 18.5.2020 včetně, prostřednictvím mailů nebo písemně na recepci nebo do schránky školy (telefonát nebudeme uznávat). V přihlášení uvedete jméno a příjmení dítěte, třídu a zda máte zájem i o odpolední pobyt dítěte ve škole v době do 16:00. Skupiny, jak je postavíme, už nesmíme do konce docházky měnit. Na základě výsledků předběžného telefonického zjišťování bude školní skupina = třída. Problém může nastat pouze v případě zájmu i o odpolední výuku, kdy vaše dítě bude přiřazeno do skupiny, ve které bude probíhat odpolední výuka.

● Přihlášení je závazné a každou nepřítomnost musíte omlouvat standardním způsobem.

● Škola bude v provozu od 8:00 do 16:00. Z toho „výuka“ bude realizována od 8:00 do 11:40 pro všechny ročníky 1. – 5.

● Provoz školní jídelny nebyl přerušen a obědy si již nyní můžete objednávat přes internet. Kdo bude ve škole i odpoledne, pro toho je oběd povinností.

● V pondělí 25. 5. otevíráme školu v 8 hod., ale počítejte s tím, že děti nepůjdou přímo do budovy, ale budou rozděleny do školních skupin k jednotlivým pedagogům (obdoba zahájení školního roku, kdy se setkáváme na pozemku školy před budovou). Nesmíte však zapomenout, že každé dítě musí před zahájením výuky odevzdat podepsané „Čestné prohlášení“ a musí ukázat minimálně dvě roušky a sáček na ně. Po celou dobu děti dodržují dvoumetrové rozestupy.

● Nebudou fungovat šatní skříně a šatny. Děti si své věci budou nosit přímo do učebny do své přidělené lavice. Tam se budou i přezouvat. Ve škole nebude nic zůstávat. Nebudou v lavici zůstávat ani náhradní roušky!

● Do areálu školy mohou vstupovat pouze děti bez doprovodu rodičů. Do budovy školy vstupují společně s vyučujícím.

● V jídelně se budeme stravovat po vytvořených skupinách. Každý k okénku přistupuje samostatně v rozestupu (značky budou na podlaze). Vše, včetně příborů, táců, jídla a pití, dostane dítě u výdejního okénka. Po odchodu se místa budou dezinfikovat, aby mohla nastoupit další skupina.

● Roušky se budou nosit v celé budově školy i ve třídě. Pedagog může rozhodnout o jejich sundání v případě, kdy děti sedí v lavicích ve dvoumetrových rozestupech. Sportování a tělesná výchova  je zakázána, ale budeme se snažit být co nejvíce ve venkovním areálu školy.

● Rouška se odkládá pouze do přineseného sáčku.

● Hygiena – u vstupu do budovy školy bude umístěna dezinfekce. Dezinfekce a mýdlo bude v každé třídě, na každé používané toaletě a u jídelny. Stejně tak papírové ručníky. Všechny prostory školy, kde se budou pohybovat děti, budou pravidelně dezinfikovány.

● Děti musí respektovat hygienická nařízení kteréhokoliv zaměstnance školy. Při nedodržování těchto pravidel může být dítě vykázáno ze školní skupiny a tím i z dobrovolné docházky.

● Dítě s příznakem jakéhokoliv nakažení či nachlazení vůbec do školy neposílejte, v takovém případě je nemůžeme zařadit do školní skupiny.

● Pokud by dítě vykazovalo příznaky až během výuky, budeme jej muset dát do izolace a informovat zákonného zástupce a příslušnou KHS.

● Vyzvedávání ze školy - ideální bude, když dítě bude odcházet samo. U těch, které půjdou s doprovodem, bude zapotřebí vyčkat před vstupem do areálu školy na příchod celé školní skupiny (dodržujte dvoumetrové odstupy).

● Pro ty, kteří nenastoupí k této dobrovolné docházce, budeme i nadále předávat učební materiály již zavedeným způsobem

.
Závaznou přihlášku a Čestné prohlášení si můžete vytisknout z webu školy nebo vyzvednout na recepci školy v době 8 - 12 hod.
Může se stát, že tato výše uvedená pravidla se změní s tím, jak budou postupně uvolňovaná opatření v rámci našeho běžného života (např. nošení roušek). O všech změnách vás budeme včas informovat.
Pozdravujte děti, těšíme se na ně.


Ivana Preyová

Závazná přihláška ke vzdělávání

Čestné prohlášení

Vyhledávání

NOVÉ FOTOGRAFIE

Projekty

KALENDÁŘ AKCÍ

« Předchozí

Listopad
2020
Další »
PoÚtStČtSoNe
      
10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30       
Konec školního roku
partner partner partner partner partner partner
Copyright © 2014 Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa. Vytvořilo studio Web-Style.cz