Stanovisko školy k dotazům ke zvolené formě schůzek

22.11.2021

V době, kdy se epidemiologická situace v ČR stále zhoršuje a kdy už i v naší škole řešíme výsledky pozitivních testů, zvolili jsme online formu třídních schůzek pro zákonné zástupce, kteří se nám nemohou prokázat platným očkováním či potvrzením o prodělané nemoci.

Víme, že společnost se stále více rozděluje na očkované a neočkované a každá skupina se na konkrétní situaci dívá ze svého úhlu pohledu, proto nám přišla varianta online setkání jako kompromisní řešení.

Děkujeme Vám za pochopení a váš vstřícný přístup.

RNDr. Ivana Jäckelová, ředitelka školy