8.-21.3. - Distanční výuka pro všechny žáky

1.-7.3. - Jarní prázdniny

Zápisy ze schůzek Ekotýmu

4. 5. 2016
Andrea Boštíková, Bára Fritscheová a Honza Salák nás informovali o exkurzi v Šuranech, kde je firma, která zpracovává nápojový karton. Mluvili o zpracovávání suchou i mokrou cestou. Jak se nápojový karton drtí, dezinfikuje, lisuje a vzniká deska. Z desek se mohou stavět i domy. Do školy jsme si přivezli i židličku. Všichni tři zpracují prezentaci o recyklaci nápojového kartonu.
Úkol pro ostatní – zjistit velikost svého trička, necháme potisknout pro ekotým. Logo školy bude na rukávu a na zádech logo ekotýmu.


27. 4. 2016
18. dubna jsme zbourali zábrany, všechno je uloženo na správě národního parku, abychom zase příští rok mohli použít.
Včera odjeli holky Andrea a Bára a Honza s p. Salovovou na exkurzi do firmy, která vyrábí desky z nápojových kartonů. Z přivezených desek bude ve škole stát sloup „nápoják“.
Zítra se ekotým zúčastní vypouštění lososů do řeky Kamenice. Celá akce je pokračováním návštěvy lososí farmy.


13. 4. 2016
Žáby již přestávají putovat přes cestu, v nejbližší době se asi zábrany budou bourat.
22. 4. bude „Den Země!, v průběhu týdne budeme uklízet kolem školy, roznášet plakáty ke sběru nápojového kartonu, pro třídy p. Hulán z ProEKO připravil výukový program a v pátek půjdeme všichni na Köglerovu naučnou stezku.


6. 4. 2016
Akce žáby probáíhá úspěšně. Ekotýmáci začnou jezdit s ostatními spolužáky a budou je učit.
Paní Salovová informovala, že první stupeň bude mít výukový program a budou vyrábět přírodní vonná mýdla a ozvučná dřívka.
Odpoledne bude schůzka na MěÚ – příprava exkurze do firmy na zpracovávání nápojového kartonu.


30. 3. 2016
Zhodnocení dne vody – den proběhl dobře. Zápis pracovní dílny byl občas zmatený, ale nakonec se všichni zapsali.
Ekotýmáci začali počítat žáby, učit se rozeznávat ropuchu a skokana, samičku a samečka.


16. 3. 2016
Na schůzce jsme probírali, že se již otepluje. Barča Caklová a Jindřiška Judová se zeptají p. Judy, kdy se budou stavět zábrany, co ještě máme přinést s sebou.
Již máme klíč od vývěsky ve městě, připínáme obrázky a informace k záchraně žab.


14. 3. 2016
Příprava na Den vody probíhají v pořádku. Všichni jsou s učiteli domluveni.
P. Salovová informovala o schůzce na MěÚ s panem starostou a p. Hulánem z Pro EKO o sběru nápojového kartonu a možnosti nákupu desek z kartonu. Výměnou za sběr a dofinancování bychom mohli mít ve škole nábytek.
Úkol: informovat své spolužáky. Kontrola u p. Klugové kolik máme již nasbíraných nápojových kartonů.


2. 3. 2016
Kontrola úkolů, jak máme připravené pracovní dílny. Eliška zatím nebyla za p. uč. Hořeňovskou, nutné doplnit. Ostatní jsou domluveni.
Prezentaci pro II. Stupeň připraví p. Chňapková a společně ji pak projdeme a nazkoušíme, jak budeme učit. Své spolužáky. Rozdělení do výukových programů viz harmonogram Dne vody.


29. 2. 2016
Příprava na Den vody – pracovní dílny. Každý si nahlásil svoji dílnu a jméno učitele, se kterým se domluvil. Viz rozpis pracovních dílen Dne vody.

24.2.2016

Další schůzka ekotýmu se tentokrát konala v tělocvičně. Vytvářeli jsme myšlenkovou mapu - Sedm kroků ekoškoly. Rozdělili jsme se do menších skupinek podle jednotlivých kroků a dopisovali jsme k nim naše nápady. Také jsme si zahráli žonglovanou a hru se jmény. Jako občerstvení jsme dostali vynikající buchtu, která všem velmi chutnala. Schůzky se zůčastnilki všichni kromě nemocných dětí.

15.2. 2016

Odpolední schůzka. Na tuto schůzky se k nám přišli podívat noví členové ekotýmu ze druhéro ročníku s třídní učitelkou Martínkovou. Nově jsme se rozdělili a zapsali dle našich rolí v ekotýmu. Řekli jsme si jak by mohla vypadat vývěska na akci "žáby", kterou budeme instalovat na náměstí v KL. Rozdělili jsme si i jednotlivé úkoly s vývěskou spojené. Také jsme si připoměli, že bychom měli přemýšlet o tom, jak naplánujeme blížící se den vody, který nás čeká v březnu. Úkolem na příště je zjištění jak probíhá sběr tříděných surovin.

8.2. 2016

Hlavními body této naší schůzky byly: výpočet rozpočtu na akce "žáby" - vypočítají žáci IX. ročníku s p. Rattayem. Dalším úkolem pro všechny ekotýmáky bylo rozdělit všechny třídy do skupinek, které budou jezdit na akci "žáby". Každá skupinka bude mít čtyři členy - jednoho ekotýmáka a tři žáky z jeho třídy. Úkolem pro zapisovatelé ekotýmu je vytvořit článek, který bude poslán do Vikýře a bude informovat veřejnost o akci "žáby". A jako posledním úkolem na příští schůzku: popřemýšlet zda-li nám vyhovují naše role v ekotýmu, popřípadě jestli se přesuneme do jiné skupiny.

1.2.2016

Odpolední schůzka na správě NPČŠ. V pondělí jsme se sešli s panem Judou, abychom jsme probrali další body naší společné akce na záchranu žab. Hlavními body naší schůzky byli výpočty nákladů, termíny jednotlivých úkolů a upřesnění některých z úkolů. Výpočty nákladů, které budeme na náš společný projekt potřebovat spočítali žáci šestého ročníku v hodinách matematiky. Společně jsme se tedy s panem Judou domluvili na výši finančního příspěvku. Dalším krokem bylo stanovení termínů. Dohodli jsme tedy termín nákupu materiálu, který budeme potřebovat na výrobu zábran. Tyto zábrany budou yrábět žáci sedmého ročníku - do konce února. Dalším předběžným termínem je začátek výstavby zábran v terénu - začátek března. Také jsme se domluvili na společné prezentaci naší akce - tvorba informativních tabulí ve městě i přímo na místě, články na webové stránky NPČŠ, města, školy,... Posezení na správě bylo velice příjemné a všichni už se nemůžeme dočkat dalších schůzek.

11.1.2016

Odpolední schůzka. Na tuto naší schůzku přišel i p. Juda z NPČŠ. Pan Juda k nám přišel s návrhem, aby se naše škola zapojila do akce na záchranu obojživelníků v našem okolí. Pan Juda nám přednesl všechny informace a naším úkolem je v první řadě informovat naše spolužáky o připravované akci a rozhodnout se, zda se této příležitosti chopíme či ne. Na této schůzce jsme taté vybrali nejlepší návrhy na výzdoby šaten a WC na jednotlivých patrech.

6.1.2016

Na této schůzce jsme řekli několik úkolů. Prvním úkolem bylo vytvoření návrhu nástěnky na nově probíhající akci Sběr nápojových kartonů. Úkolem pro celé třídy by mělo být vytvoření hesla nebo sloganu pro tuto akci. Cílem této akce je získat produkty z recyklovaného materiálu, jako je např. polička, lavička apod. Dalším úkolem pro členy ekotýmu je připravit vysílání do školního rozhlasu.

14.11.2015

Ve středu 4. 11. proběhla odpledne další schůzka ekotýmu. V řijnu měli všichni členové okotýmu spoustu práce. Naším úkolem bylo udělat analýzu, která se týkala odpadů, spotřeby energie a prostředí naší školy. Ve středu jsme se rozdělili do skupin a snažili jsme se o vyhodnocení naší analýzy. Z analýzy jsme zjistili naše silné a slabé stránky a zárověň jsme přemýšleli jak naše slabé stránky vylepšit a podle toho si stanovit plán práce na letošní školní rok. Novinkou v letošním roce budou také pravidelné rozhlasové zprávy, které budou členové ekotýmu připravovat. Prozatím budou 1x měsíčně a našim spolužákům budou říkat "Co je nového" v naší škole.

30.9.2015

Pověděli jsme si základní informace o připravované analýze. Analýza spočívá v tom, v čm jsme dobří a v čem se potřebujeme zlepšit. Začali jsme se průběžně rozdělovat do skupin - odpadáři, vodníci, energetici apod. Každá skupina dostala pro tvorbu analýzy dotazníky, které přednesou ve své třídě  a navíc jsme si rozdělili otázky pro pracovníky školy.

16. 9. 2015

Domluvili jsme si termín další větší odpolední schůzky (30.9.2015). Dále jsme si udělali seznam, kdo bude mít co na starosti.

9. 9. 2015

Sešli jsme se o velké přestávce a p. Salovová nás seznámila s plánem na tento školní rok. Tento školní rok budeme obhajovat titul Ekoškola a tak nás čeká spousta práce. Dostali jsme na prostudování materiály o analýze naší školy. Noví členové si přinesli cedulky se jmény. Dalším naším úkolem je rozdělení si jednotlivých rolí v našem týmu.

3. 9. 2015 Seznamovací schůzka

Ve čtvrtek odpoledne jsme se všichni sešli na sportovním areálu. Přivítali jsme nové členy, navzájem jsme se představili a zahráli jsme si několik her, abychom jsme se lépe poznali a zapamatovali si svá jména. Naším úkolem na příště jsou cedulky s našimi jmény, které se přidají na naši společnou nástěnku. Také jsem si vytvořili docházkovou listinu.

 

Vyhledávání

NOVÉ FOTOGRAFIE

Projekty

KALENDÁŘ AKCÍ

« Předchozí

Únor
2021
Další »
PoÚtStČtSoNe
10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
Konec školního roku
partner partner partner partner partner partner
Copyright © 2014 Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa. Vytvořilo studio Web-Style.cz